Van de componenten tot het complete systeem

De installatie en inbedrijfstelling is een complex proces, welke invloed heeft op de betrouwbaarheid en productiekwaliteit van uw machines. Door de expertise en ervaring van de Baumuller technici kunt u door kortere inbedrijfstellingstijden profiteren van een stijgende productie en continuïteit.

Of het nu een eerste of een herhaalde inbedrijfstelling na een uitgevoerde reparatie of modernisering betreft, wij testen de parameters en instellingen van alle Baumuller aandrijf- en automatiserings-componenten en hun integratie in de overige installatie.
Tegelijk met het testbedrijf wordt uw bedieningspersoneel op alle Baumuller systemen ingewerkt. Zo kunt u na succesvol doorgevoerde eindafname ook uitgaan van een zeer betrouwbaar werkende machine.

Lagere kosten bij de inbedrijfstelling en verhoogde proceszekerheid

Exact op uw applicatie toegepast

Baumuller verzorgt de installatie en inbedrijfstelling van elektrische machines ook van vreemde fabrikaten – van servomotoren tot generatoren in het multi-megawatt-bereik.
Met behulp van laseruitlijn-systemen kunnen machines nauwkeurig en optimaal uitgelijnd worden, d.w.z. het risico van onbalans en daaruit resulterende vibraties wordt sterk gereduceerd. Onze servicetechnici begeleiden u tijdens de functietests en het proefdraaien. Graag adviseren wij u over mogelijke verbeteringen om de betrouwbaarheid van uw machine te optimaliseren.
Als extra optie bieden wij de mogelijkheid om de garantie periode tot 12 resp. 18 maanden uit te breiden. Dit dienstverleningspakket houdt herstel van uw machine, de aansluitende installatie en inbedrijfstelling zoals regelmatig onderhoud in.

installation

Ons doel is uw voordeel: Na doorgevoerde installatie en inbedrijfstelling werkt uw machine resp. installatie weer op volle productiviteit

Uw voordelen

  • Door de nauwkeurige instelling en parametersettings van uw Baumuller componenten en systemen wordt de productiviteit van uw machines resp. installaties verhoogd
  • Vakkundige uitvoering van de werkzaamheden en een vlotte onbureaucratische afwikkeling reduceert de kosten bij de inbedrijfstelling
  • Inbedrijfstelling wordt vlot doorgevoerd, voor u als voordeel dat uw machine resp. installatie snel weer op volle productiviteit kan draaien
  • Know-how transfer door inwerking van uw personeel op alle componenten en systemen
  • Optie op garantieverlenging bij instandhouding met aansluitende installatie, inbedrijfstelling en onderhoud