Op de hoogte van de conditie van uw machine

Elke olievlek laat een vingerafdruk achter, elke vibratie in de motor vertelt zijn eigen verhaal. Door periodieke inspecties kan ons ervaren vakpersoneel mogelijke uitvaloorzaken vroegtijdig herkennen en preventieve maatregelen nemen.

Middels de modernste test- en meetapparatuur kunnen wij uw machines en installaties zorgvuldig inspecteren en onderhouden. Bij terugkerende fouten informeren wij u over de foutoorzaken. Vervolgens bieden wij oplossingen aan om uw machine resp. installatie weer optimaal te laten functioneren.

Kleine storingen aan de machine worden direct op de locatie verholpen. Mocht een grote onderhoudsbeurt nodig blijken, transporteren wij de motor naar de dichtstbijzijnde Baumuller werkplaats waar wij de motor weer helemaal op het hoogste technische niveau brengen – onafhankelijk van het fabrikaat.

Regelmatige inspecties en onderhoudsbeurten kunnen storingen voorkomen en verhogen de beschikbaarheid van uw installatie

Instandhouding beter planbaar

Samen met u zetten wij een onderhoudsplan op dat aan uw eisen voldoet. Doel hiervan is om stilstandtijden minimaal te houden, de verlenging van de levenscyclus en een hogere productiviteit van uw machine.
Door een samenwerkingsverband met Baumuller profiteert u van onze ervaring en expertise. Voordeel voor u is de betere planbaarheid bij de instandhouding zoals de beschikbaarheid van betrouwbare en instructieve data die de conditie van uw elektrische machines aantonen.

maintenance 

Ons doel is uw voordeel: Verhoogde beschikbaarheid van uw machines en installaties

Uw voordelen

  • Wij dragen de projectverantwoording van planning tot logistiek – alles uit één hand
  • Een competente servicepartner voor uw elektrische aandrijvingen – onafhankelijk van het fabrikaat
  • De servicehistorie brengt u op de hoogte van de conditie van uw machine. Vroegtijdig herkennen en ingrijpen is mogelijk
  • Kwaliteitsbehoud door installatie van originele onderdelen
  • Verlaagde bedrijfskosten door planbaar onderhoud, het uitvalrisico wordt minder
  • Door regelmatig onderhoudsbeurten uit te laten voeren bestaat de optie om de garantieperiode te verlengen