Individuele en geoptimaliseerde service

Met Baumuller als servicepartner profiteert u van een breed en innovatief dienstverleningsspectrum. Met ons omvangrijke dienstverleningspakket begeleiden wij u tijdens de hele levenscyclus van uw machine/installatie: vanaf de installatie, inbedrijfstelling, preventieve instandhouding tot vernieuwing en modernisering van uw machine/installatie.

Als servicepartner biedt Baumuller u een modulair opgebouwd servicepakket. Conform uw eisen wordt in samenwerking met u de soort service en de omvang van de service bepaald. U kunt kiezen uit een losse servicemodule of een combinatie van verschillende servicemodules.
Op deze manier ontstaat een transparant en op maat gemaakt servicepakket waarmee gewaarborgd wordt dat uw machine respectievelijk installatie op lange termijn veilig en productief werkt – bij calculeerbare kosten.

Op maat gemaakt servicepakket voor omvangrijke veiligheid en calculeerbare kosten

Planbare beschikbaarheid

Bij het uitwerken van een optimaal servicepakket worden verschillende scenario’s besproken en op grond hiervan de meest zinvolle procedure gekozen.
Door het vastleggen van een bepaalde reactietijd en beschikbaarheid van technici en materiaal worden niet ingeplande stilstandtijden gereduceerd. Door regelmatig uit te voeren inspecties en onderhoudsbeurten wordt het uitvalrisico van uw machine/installatie duidelijk minder.
Via het Baumuller klantenportaal onder www.baumuller-services.nl heeft u als klant met uw persoonlijke inlogcode toegang tot alle onderdelen van het servicepakket. Met het individuele en geoptimaliseerde servicepakket verhoogt u de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van uw machine en daarmee ook een hogere productiviteit.

servicewheel en

Ons doel is uw voordeel: De maximale beschikbaarheid van uw machine en installatie bij gelijktijdig lage totale systeemkosten

Uw voordeel:

  • Conform uw eisen op maat gemaakt servicepakket waardoor uw machine/installatie ook op lange termijn veilig en productief werkt
  • Calculeerbare en constante kosten bij gelijktijdig omvangrijk dienstverleningspakket
  • Een competente en betrouwbare partner begeleidt u tijdens de gehele levenscyclus van uw machine en installatie
  • Bij storing een vooraf vastgelegde procedure om een stilstand zo kort mogelijk te houden
  • Optimale machinebeschikbaarheid door ingeplande stilstandtijden
  • Vereenvoudigde en efficiënte afwikkeling