Bij de tangens delta meting wordt de stroom uitgezet volgens 2 vectoren: enerzijds de stroom door de geleider anderzijds de (lek)stroom van de isolatie van de geleider. Uiteraard geldt hoe beter c.q. hoogwaardiger de isolatie is, des te kleiner is de (lek)stroom door de isolator.
De Tan Delta meting is een effectieve methode om de kwaliteit van het isolatiesysteem te bepalen en daarmee de bedrijfszekerheid van de machine. In een vectordiagram worden de stroom richtingen door 2 pijlen weergegeven vanuit eenzelfde oorsprong. Hierbij wordt met 1 pijl de daadwerkelijke stroom weergegeven en met een tweede de stroom door de isolatie. Een weergave van de zogenaamde schijnbare stroom wordt verkregen door beide vectoren op te tellen.

Die Tangens-Delta-Messung ist eine effektive Methode zur Ermittlung des Zustands des Isolationssystems sowie der weiteren Betriebszuverlässigkeit. In einem Zeigerdiagramm werden die Fließrichtungen durch zwei Pfeile dargestellt, die miteinander verbunden sind; der eine in Wirkrichtung, dem Verlauf des Leiters folgend, der andere durch die Isolation nach außen. Hieraus resultiert der sogenannte Scheinstrompfeil, der sich aus der vektoriellen Addition der beiden Komponenten zusammensetzt.

Analyse en beoordeling van het isolatiesysteem

Meetprocedure
De meting bestaat uit 5 stappen waarop gegevens worden bepaald. Gestart wordt de meting bij 1/5 van de nominale spanning van de machine. De meetspanning wordt telkens met 1/5 verhoogd tot dat de volledige meet spanning bereikt is. Op basis van de meetresultaten kan worden besloten of het noodzakelijk is om het isolatie systeem te repareren of te optimaliseren. Wij kunnen adviseren welke vervolg stappen noodzakelijk zijn.

img lossfactor

Beoordeling van het isolatiesysteem met onderhoudsadviezen

Uw voordelen op een rij:

  • Vroegtijdig herkennen van mogelijke isolatiefouten
  • Verminderen van stilstand risico’s
  • Inschatting van de te verwachten levensduur
  • Kostenverlaging ten gevolge van ongewenste stilstand
  • Beheersen of zelfs wegvallen van de onkosten ten gevolge van vervolgschade

Contact: Remco de Vast, tel. +31-(0)76-8200134,  r.devast@baumuller.nl