Condition Monitoring

Afwijkende trillingen bij roterende machines zijn bijna altijd een signaal dat uw machine niet optimaal functioneert. Als de trillingen onopgemerkt blijven zal de intensiteit van de trillingen toenemen en de machine zal zonder twijfel vroeg of laat helemaal uitvallen. Door het vroegtijdig herkennen van een mechanische of elektrische fout kunt u een plotselinge en onverwachte machinestilstand voorkomen.

Het „Condition Monitoring“ systeem van Baumüller Services omvat kwalitatief hoogwaardige analyses en metingen om de conditie van een draaiende machine te onderzoeken en afwijkingen vroegtijdig te herkennen.

Continue bewaking van kritische procesparameters

Individuele oplossingen – net zo individueel als uw installatie
Condition Monitoring is een belangrijk onderdeel binnen de moderne onderhoudsplanning. Samen met u stellen wij een optimaal concept op dat helemaal aansluit op uw installatie en de componenten hiervan. Door een trillingsanalyse uit te voeren kunnen wij fouten zoals onbalans, uitlijnfouten en lagerschade vroegtijdig herkennen. Eventuele afwijkingen kunnen wij door een frequentie spectrum analyse definiëren. Tevens kunnen wij door middel van trillingsmetingen op uw locatie mogelijke foutoorzaken identificeren.

img vibrationanalysis

Geen ongeplande productieuitval

Uw voordelen:

  • Door vroegtijdig herkennen van slijtage aan componenten reduceert u de stilstand tijden van uw machines
  • Voorkomen of reductie van kosten m.b.t. volgschade
  • Door registratie van de meetdata bent u altijd op de hoogte van de conditie van uw machine
  • Installatie, inbedrijfstelling en bewaking van het Condition Monitoring Systeem – alles uit een hand
  • Optimaal beheer van uw voorraad m.b.t. slijtage onderdelen
  • Langere revisiecycli en beter plannen van onderhoud

Contact: Remco de Vast, tel. +31-076-8200134,  r.devast@baumuller.nl