Bij de isolatieweerstandsmeting wordt de weerstand van de isolatiesterke aan de elektrische wikkelingen en commutatoren gemeten. Om de weerstand tegen het aardpotentiaal te meten gebruiken wij gelijkstroom. Daarbij worden elektrostatische ladingen in het isolatiesysteem onderzocht.

Aan de isolatie wordt de afnemende spanning gemeten en aan de hand hiervan de weerstand berekend. Om vergelijkbare waardes te kunnen bepalen duurt de meting conform VDE-norm precies 60 seconden en wordt deze bij de PI meting naar 600 sec uitgebreid. Bij de PI meting worden deze twee waardes (10 min / 1 min) in verhouding gezet en daarmee de zogenaamde polarisatie index bepaald.

Standaardmetingen t.b.v. bepalen isolatieweerstand

Toepassingen
In de industrie worden technische normen gehandhaafd die een isolatieweerstand van 1000 ohm per volt spanning bij een wikkelingstemperatuur van 75°C voorschrijven. Deze regelingen gelden voor motoren, generatoren en transformatoren. Een lage isolatiewaarde resp. een PI index lager dan 2 kan wijzen op vervuiling of vocht. Derhalve is de eerste maatregel het reinigen en het drogen van de machine.

img insul polar

Onze ervaring bij de diagnose ondersteunt uw beeldvorming m.b.t. de conditie van uw machine

De voordelen op een rij:

  • Beoordeling toestand van de isolatie
  • Aan de hand van de meetresultaten kunnen wij maatregelen aanraden
  • Door beoordeling van de conditie kunnen wij op tijd samen met u een revisie in plannen

Contact: Remco de Vast, tel. +31-(0)76-8200134,  r.devast@baumuller.nl