De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt.
In dit privacybeleid leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en hoe deze wordt gebruikt.

Onze contactgegevens als verwerkingsverantwoordelijke vindt u in de colofon.

Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via een e-mail aan datenschutzbeauftragter@baumueller.com

Uw rechten

U hebt het recht op correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij verstrekken uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Indien wij uw gegevens gebruiken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Na herroeping zullen wij uw gegevens niet langer voor dit doel gebruiken. Indien wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@baumueller-services.com met een bezwaarschrift. In elk geval kunt ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten.

Recht van bezwaar

If your personal data are processed based on legitimate interests as per article 6 (1) sentence 1 lit f. GDPR, you have the right to object to the processed of your personal data, provided there are reasons that result from your particular situation. We will then no longer process the personal data in the case of a legitimate objection.

Deletion of data

If your data are no longer required for the purposes mentioned or if it is not permitted to save this data for other legal reasons, then we will delete the data. Excluded from this is only lawfully collected data that we are legally required to save. Please note that in the case of deletion, the data are initially only blocked and then is finally deleted after a time delay in order to prevent accidental deletions or possibly intentional damage. For technical reasons, data may be duplicated in data backup files and copies of services. Such copies may also be deleted first after a technical delay.

Provision of our website

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van art. 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken.

Wissen van gegevens

Als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan, zullen wij ze verwijderen. Uitgesloten hiervan zijn alleen rechtmatig verzamelde gegevens die wij om wettelijke redenen verplicht zijn om te bewaren. Houd er rekening mee dat bij elke verwijdering, de gegevens in eerste instantie alleen worden geblokkeerd en vervolgens definitief verwijderd met een vertraging om onbedoelde verwijdering of mogelijke opzettelijke schade te voorkomen. Om technische redenen kunnen gegevens worden gekopieerd in back-upbestanden en kopieën van diensten. Deze kopieën worden ook met een technische vertraging verwijderd.

Levering van onze website

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt geopend, slaat de webserver automatisch de volgende gegevens op: het IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), de inhoud van het verzoek (specifieke pagina), de toegangsstatus/HTTP-statuscode, het verzonden gegevensvolume, de website waarvan het verzoek afkomstig is, de browser, het besturingssysteem en de interface ervan, alsmede de taal en versie van de browsersoftware. Deze gegevens worden nooit specifiek voor uw persoon opgeslagen. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Als het IP-adres als persoonlijk moet worden beschouwd, wordt het uiterlijk na 90 dagen gewist, tenzij er andere dwingende redenen zijn om dit niet te doen.

Gebruik van koppelingen

Op de website kunnen links (koppelingen/verwijzingen) naar andere websites zijn geplaatst. Als u een van deze links volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid en dat de verantwoordelijke voor de website geen enkele verantwoordelijkheid of garantie kan aanvaarden voor het privacybeleid van deze externe websites.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via onze contactformulieren op de website, verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden. Een opslag op langere termijn vindt alleen plaats voor zover uw aanvraag dit vereist. Anders worden uw gegevens uiterlijk na zes maanden gewist.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief op onze website om informatie te ontvangen over onze producten, diensten en evenementen. Wij gebruiken uw gegevens in het kader van de door u gegeven toestemming voor het doorsturen van onze nieuwsbrief. Wij voeren de registratie uit via een dubbele opt-in-procedure. Na het invoeren van uw gegevens op onze website ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Met een klik in de bevestigingsmail is de registratie voltooid. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen of via de in de nieuwsbrief opgenomen afmeldlink.

Cookies

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en gekoppeld zijn aan de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie naar degene die de cookie heeft geplaatst wordt toegestuurd. Cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en de functies die u gebruikt mogelijk te maken. Als wij cookies ook voor andere doeleinden gebruiken, leggen wij u hier in ons privacybeleid uit waarvoor wij ze gebruiken.

In uw browser kunt u verschillende instellingen voor cookies veranderen, waaronder het verbieden van cookies of het verwijderen van de geplaatste cookies. Dit kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Indien op deze site cookies van derden worden gebruikt, vindt u hier meer informatie over de gebruikte diensten.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Analytics gebruikt op uw apparaat opgeslagen tekstbestanden (zogenaamde "cookies") om informatie over het gebruik van uw website te verkrijgen. Google gebruikt deze informatie namens ons om ons analyses van website-gebruik, rapporten over website-activiteit en andere diensten te verschaffen. De door de "cookie" gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het wordt niet samengevoegd met andere gegevens die mogelijk over u zijn opgeslagen bij Google. Wij gebruiken ook de maskeerfunctie "anonymizeIP". Voordat uw IP-adres naar de servers van Google in de VS wordt verzonden, wordt het binnen de EU verkort. Het onverkorte IP-adres wordt alleen in zeldzame gevallen verzonden en vervolgens op de servers in de VS verkort.

U kunt deze verwerking voorkomen door de volgende maatregelen te nemen: Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dit kan echter betekenen dat onze website niet volledig functioneel is. Verder kan een browser-add-on van Google worden gebruikt om het verzamelen van gegevens te voorkomen. De add-on vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief voor de browser-add-on, bijvoorbeeld als u een smartphone en/of tablet gebruikt, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door hier te klikken. Dit stelt een cookie in die het verzamelen van gegevens verhindert. Als u onze website opnieuw bezoekt met een ander apparaat of browser of uw cookies hebt verwijderd, moet u de cookie opnieuw instellen.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Mee informatie over Google Analytics kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door de browser-plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Hierdoor wordt het gebruik door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderd.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) om onze locaties in de Google Maps plug-in weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden gegevens die nodig zijn voor het gebruik en andere gegevens doorgegeven. Meer informatie vindt u in de servicevoorwaarden van Google Maps (https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html).

Google reCAPTCHA

Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen tijdens de verzending van formulieren, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de reCAPTCHA-service van Google Inc., voornamelijk om te onderscheiden of de invoer wordt gedaan door een natuurlijke persoon of door een mechanisch en geautomatiseerd proces. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Dit wordt geregeld door een ander privacybeleid van Google Inc. Meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. vindt u op http://www.google.nl/intl/nl/privacy of https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van Adwords Remarketing van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Met Google Remarketing kunnen wij u alleen de producten tonen die u interesseren wanneer u sites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display Network (GND). Daarvoor worden cookies door uw browser opgeslagen om u te herkennen wanneer u GND-websites bezoekt. Een analyse van uw website-gebruik toont u dan advertenties voor de producten die u reeds hebt bekeken of die voor u interessant kunnen zijn. Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen voor re-marketingdoeleinden, kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties aanpassen op http://www.google.com/settings/ads. U kunt ook de aanwijzingen volgen op de website van het NAI, het initiatief voor netwerkreclame (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversietracking

Wij maken gebruik van Adwords Conversietracking van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Conversietracking stelt ons in staat om bij te houden wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze advertentie heeft geklikt. Bijvoorbeeld om te weten te komen of een product wordt gekocht of om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt er een cookie opgeslagen op uw apparaat om deze functie in te schakelen. Er wordt geen persoonlijke referentie gecreëerd. Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen om de conversie te volgen, kunt u de instellingen in uw browser wijzigen. Meer informatie over conversietracking vindt u op https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl

Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.
De aanbieder is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het computersysteem van de gebruiker automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.
Indien de betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het betreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component alleen dan informatie dat betrokkene onze website heeft bezocht indien de betrokkene op het tijdstip van oproep van onze website gelijktijdig ingelogd was bij Facebook. Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene de Facebook-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website oproept.
Het privacybeleid van Facebook kunt u vinden op https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Hier vindt u informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken.

Video-plug-ins van YouTube

Op deze website wordt inhoud van derden aangeboden. Deze inhoud wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("aanbieder"). YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna "Google"). Voor video's van YouTube, die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij de gebruiker de video afspeelt. De integratie van de video's dient onze legitieme belangen voor een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw rechten in dit verband en de instellingen voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, YouTube met behulp van de Shariff-oplossing

Op onze website worden knoppen gebruikt door sociale netwerken. Dit is in het belang van onze legitieme belangen bij de afweging voor een optimale marketing van ons aanbod. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen. Wanneer u op een van de knoppen klikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend en roept u de pagina van de betreffende dienstverlener op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' kunt drukken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder van een dergelijke website, evenals uw contactmogelijkheden, relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder.
http://www.facebook.com/policy.php https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

bit.ly

De service van Bitly wordt gebruikt op onze website en in onze e-mails om koppelingen te verkorten. Bit gebruikt bepaalde algoritmen. Wanneer een link naar een webpagina wordt ingevoerd op Bitly voor verkorting, maakt de service een zeer korte link die vervolgens kan worden gekopieerd. Dit verwijst niet langer naar de originele pagina, maar naar Bitly. Wanneer u de link opent, wordt u doorgestuurd naar Bitly en onmiddellijk doorgestuurd naar de gewenste website. Bitly maakt gewoon een omleiding. Een onderzoek van de links vindt niet plaats. Gebruikers zien alleen de korte bitlink, niet de URL. Wanneer een bitlink wordt gemaakt, verzamelt en slaat Bitly zowel de originele URL als de verkorte URL op. Deze informatie wordt gekoppeld aan het geregistreerde account, als er een is aangemaakt. Bitly verzamelt en slaat ook het IP-adres, de tijd en de datum op wanneer de oorspronkelijke URL werd afgekapt. Voor zover een account wordt aangemaakt, verzamelt Bitly persoonlijk identificeerbare informatie zoals de naam en het e-mailadres. Sommige functies van de service staan ​​inhoud en bit-links toe om te worden gedeeld met andere bedrijven zoals Facebook en Twitter. In dit geval kan Bitly informatie verzamelen met betrekking tot de gebruikers van deze services van derden, zoals: Verificatietokens die Bitly gebruikt om verbinding te maken met externe serviceaccounts. Bit krijgt de toestemming van de gebruikers. Bitly verzamelt informatie over verkeer (zoals klikken) van elke Bitly-link die door de services is gemaakt. Deze informatie omvat: het IP-adres en de locatie van de apparaten die toegang hebben tot de Bitly Link; de verwijzende websites of services, de datum en tijd van elke toegang en informatie over de distributie van de Bitly-link naar services van derden zoals Twitter en Facebook. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Bitly zijn te vinden op https://bitly.com/pages/privacy.

Salesviewer

Gebruik van SalesViewer®-technologie gie Op deze website verzamelt en bewaart de SalesViewer®-technologie van de SalesViewer® GmbH gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van legitieme belangen van de websitebeheerder (artikel 6 (1 lit.f DSGVO)). Een javascript-gebaseerde code wordt gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd via een niet-terugspoelbare eenrichtingsfunctie (hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Gegevensverzameling en -opslag kunnen op elk moment worden geclaimd met effect voor de toekomst door hier op deze link (opt-out) te klikken om te voorkomen dat de collectie door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst wordt verzameld. Een opt-out cookie voor deze website is opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Bookmarking-dienst

Deze website bevat "Addthis"-plug-ins waarmee u interessante website-inhoud kunt bookmarken of delen. Wanneer "Addthis" wordt gebruikt, worden cookies gebruikt. De gegenereerde gegevens (zoals tijd van gebruik of browsertaal) worden overgebracht naar Add This LLC in de VS en worden daar verwerkt. Kijk op www.addthis.com/privacy voor meer informatie over de gegevensverwerking van Add This LLC en de mate van gegevensbescherming door Add This LLC. Deze website bevat in het bijzonder informatie over de aard van de verwerkte gegevens en het doel waarvoor ze worden gebruikt. Wij verwerken de betreffende gegevens niet.
Door het veld "Addthis" te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens door Add This LLC in de mate zoals getoond op de website www.addthis.com. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door gebruik te maken van een "opt-out-cookie". Meer informatie is ook te vinden op de bovengenoemde Add This LLC website.

Doorgifte van informatie

Wij geven informatie alleen aan derden door voor zover beschreven in dit privacybeleid. Voor een effectievere administratie worden gegevens binnen de Groep of door onderaannemers gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde en met werking voor de toekomst, te wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website.

Stand: Mei 2018